Kontakt

Hvis du er elev eller lærer og trenger å si ifra om dårlig frukt, eller feil og mangler med leveringen, så skal du si ifra til Skolefruktansvarlig på skolen din. Hør med læreren din eller ledelsen ved skolen om du ikke vet hvem som er Skolefruktansvarlig.

Hvis du er Skolefruktansvarlig og trenger å si ifra om dårlig frukt eller feil og mangler med leveringen, så skal du benytte skjemaet “Kontakt leverandør”skolefruktsys.no.